File Recovery

Aidfile Recovery Professional Edition

Download Aidfile Recovery Professional Edition

Aidfile Recovery là một công cụ khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, để khôi phục lại các tập tin bị xóa/format/phân vùng lại/lỗi driver/hỏng khi phân vùng,…


DiskGenius

Download DiskGenius

DiskGenius sẽ giúp bạn khôi phục các file đã bị xóa, mất mà không có lý do, phân vùng bị tái format, lỗi hệ thống, virus tấn công, lỗi phân vùng,…


TestDisk

Download TestDisk

TestDisk thực sự là một ứng dụng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ.


Complete File Recovery

Download Complete File Recovery

Complete File Recovery là một phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng khôi phục lại tất cả tập tin media bị mất.


RS File Recovery

Download RS File Recovery

RS File Recovery khôi phục lại tài liệu, hình ảnh kỹ thuật số hoặc tập tin lưu trữ.


ToolWiz File Recovery

Download ToolWiz File Recovery

ToolWiz File Recovery là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn khôi phục dữ liệu từ ổ cứng trong bất kỳ tình huống nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com