Flash Demo Builder

Flash Demo Builder

Download Flash Demo Builder

Flash Demo Builder là một công cụ dễ sử dụng và độc đáo hỗ trợ người dùng tạo video clip hướng dẫn, thuyết trình, câu đố tương tác


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com