FontPage

FontPage

Download FontPage

FontPage là một tiện ích giúp quản lý các phông chữ trên máy tính của bạn, rất hữu ích nhất là cho những dân đồ họa và sưu tầm font.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com