ghi lại tổ hợp phím

All In One Keylogger

Download All In One Keylogger

All In One Keylogger là ứng dụng cho phép bạn bí mật theo dõi mọi hoạt động máy tính và tự động gửi file log đến địa chỉ email hoặc tài khoản FTP của mình.


Ardamax Keylogger

Download Ardamax Keylogger

Ardamax Keylogger là một công cụhỗ trợ người dùng ghi lại tổ hợp phím, hoạt động của người dùng trên máy tính, sau đó lưu nó sang một file log được mã hóa


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com