giảm dung lượng ảnh

AutoWin Photo Resizer

Download AutoWin Photo Resizer

AutoWin Photo Resizer cho phép bạn thay đổi kích thước, chuyển đổi định dạng và nén ảnh với giao diện người dùng dễ sử dụng


Caesium

Download Caesium

Caesium là một chương trình nén ảnh với khả năng thu nhỏ dung lượng ảnh tới 90% mà vẫn cho phép giữ gần như nguyên vẹn chất lượng và độ phân giải của ảnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com