Giảm dung lượng file

WinRAR

Download WinRAR

WinRAR là phần mềm nén và giải nén hỗ trợ hầu hết các định dạng nén với tốc độ rất nhanh chóng


PowerArchiver

Download PowerArchiver

PowerArchiver một trong những chương trình nén, giải nén tiến tiến và mạnh mẽ nhất hiện nay.

  • Windows
  • 29.92 MB
  • 2.137
  • 2015 15.01.06

Picture Resize Genius

Download Picture Resize Genius

Picture Resize Genius là chương trình thay đổi kích thước ảnh hàng loạt và giảm kích thước của những bức ảnh có độ phân giải lớn thành độ phải giải nhỏ hơn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com