GIF

Quick Screen Capture

Download Quick Screen Capture

Quick Screen Capture là 1 ứng dụng mạnh mẽ giúp bạn chụp ảnh màn hình rồi chèn thêm các hiệu ứng động vào đó


Nature Illusion Studio

Download Nature Illusion Studio

Nature Illusion Studio là chương trình cho phép bạn tạo các hiệu ứng nước gợn sóng, mưa rơi, tuyết rơi, trông rất tự nhiên vào trong bức ảnh


ReaCompressor

Download ReaCompressor

Với ReaCompressor bạn có thể chuyển file ảnh có dung lượng lớn thành một trong bốn định dạng: JPG, GIF, PNG, TIF có dung lượng nhỏ hơn nhiều so với ảnh gốc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com