Google Dịch cho android

Google Dịch

Download Google Dịch

Google Translate là công cụ dịch tự động miễn phí. Công cụ này làm việc không cần tác động của con người, thay vào đó là sử dụng công nghệ State-of-the-art tiên tiến. Google Translate hiện nay hỗ trợ dịch giữa rất nhiều ngôn ngữ với nhau. Dịch từ và tới ngôn ngữ Alpha có thể không hoạt động tốt như các ngôn ngữ khác bởi hệ thống này vẫn đang ở những bước phát triển ban đầu.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 3.380
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com