hình ảnh

Algolab Photo Vector

Download Algolab Photo Vector

AlgoLab Photo Vector là công cụ chỉnh sửa màu của hình ảnh và chuyển đổi sang dạng vector. Nó có thể xử lý hình ảnh, cân chỉnh màu, làm sạch hình ảnh…


LView Pro

Download LView Pro

Lview Pro là công cụ xử lý hình ảnh đầy đủ chức năng giúp bạn khỏi cần mua các công cụ riêng rẽ tốn tiền. Nó tích hợp các trình biên tập đặc biệt…


DropBox Image Processor

Download DropBox Image Processor

DropBox Image Processor là một tiện ích nhỏ giúp bạn sửa đổi nhanh chóng các file ảnh chỉ qua thao tác kéo thả con trỏ…


Dropresize

Download Dropresize

Dropresize là công cụ giúp bạn thay đổi kích cỡ hình ảnh tự động, bất cứ khi nào có tập tin mới được đặt vào thư mục.


AhaView

Download AhaView

AhaView giúp bạn duyệt các file ảnh ở chế độ thumbnail (hình mẫu thu nhỏ) và cho phép chuyển đổi giữa các định dạng ảnh khác nhau.


BreezeBrowser

Download BreezeBrowser

BreezeBrowser là chương trình quản lý các tập tin hình ảnh. Nó có nhiều chức năng như duyệt ảnh dưới dạng Thumnail, Slideshow hay xuất ra dạng HTML…


WatermarkLib

Download WatermarkLib

WaterMarkLib là tiện ích cho phép bạn nhanh chóng gán nhãn, hoặc những nội dung tùy ý lên ảnh.


Picture Merge Genius

Download Picture Merge Genius

Picture Merge Genius là một phần mềm đồ họa rất dễ dàng để sử dụng, làm cho nhiều bức ảnh nhập vào làm một theo nhiều cách khác nhau


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com