hỗ trợ giải nén

Universal Extractor

Download Universal Extractor

Universal Extractor là công cụ có thể xử lý mọi chuẩn định dạng nén cho phép bạn trích xuất toàn bộ nội dung của tập tin đóng gói dưới dạng trình cài đặt


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com