Infinity Blade III cho iOS

Infinity Blade III

Download Infinity Blade III

Infinity Blade III for iOS là tựa game “Thanh đao bất diệt III” mới và hấp dẫn trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

  • iOS
  • 1.93 GB
  • 2.478
  • 1.4.2

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com