iSpring Free QuizMaker

Free QuizMaker

Download Free QuizMaker

Free QuizMaker là một giải pháp lý tưởng để tạo ra bảng khảo sát, đầy đủ tính năng tiện dùng để tạo ra câu trắc nghiệm dễ dàng và tải trực tiếp lên mạng.

  • Windows
  • 17.19 MB
  • 2.925
  • 6.2.0.3494

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com