K-9 Mail cho android

K-9 Mail

Download K-9 Mail

K-9 Mail for Android là một ứng dụng quản lý email hữu ích cho các thiết bị chạy nền tảng Android. Công cụ này được phát triển dựa trên nguyên mẫu ứng dụng quản lý thư của Google nhưng được tích hợp thêm rất nhiều tính năng tiện dụng cho người dùng.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 2.937
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com