lập sơ đồ ý tưởng

MindMaple Lite

Download MindMaple Lite

MindMaple là phần mềm cho phép người dùng thiết kế các bản đồ tư duy một cách đơn giản nhưng rất ấn tượng.


Mindjet MindManager

Download Mindjet MindManager

Mindjet MindManager giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và tiết kiệm thời gian hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com