Maxthon Nitro

Maxthon Nitro

Download Maxthon Nitro

Maxthon Nitro được nhà phát triển tuyên bố là trình duyệt web nhanh nhất trên thế giới. Nó có thời gian cài đặt siêu ngắn và tốc độ tải trang cực nhanh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com