Maxthon

Maxthon

Download Maxthon

Maxthon là một trình duyệt web miễn phí dành cho người dùng Windows. Nó sử dụng giao diện thiết kế lõi kép độc đáo và cải tiến hỗ trợ cả Webkie & Trident.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com