Mint: Personal Finance & Money cho android

Mint: Personal Finance & Money

Download Mint: Personal Finance & Money

Mint là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân rất hiệu quả trên Android, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát mọi khoản tiền gửi, tiền đầu tư, thu – chi hàng ngày, hóa đơn và các khoản tiêu xài khác. Đây là một trong những phần mềm quản lý chi tiêu được đánh giá tốt nhất hiện nay, cả trên Android cũng như iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com