Myidol - 3D Avatar Creator cho iOS

Myidol – 3D Avatar Creator

Download Myidol – 3D Avatar Creator

Myidol for iOS là ứng dụng tạo avatar 3D miễn phí, ấn tượng trên iPhone, iPad và iPod Touch với các bước thực hiện đơn giản, trực quan.

  • iOS
  • 124 MB
  • 3.740
  • 1.6.0.1

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com