P2P

eMule

Download eMule

eMule là phần mềm chia sẻ file dựa trên nền eDonkey2000 giúp bạn có khả năng kết nối với trạm máy dữ liệu chính thức của TeDonkey2000 clients và visa-versa


Global Downloader

Download Global Downloader

Global Downloader (GD) là chương trình vô song để tìm, tải về hay tải file lên mạng Internet nhanh chóng và dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com