quản lý file với xyplorer

XYplorer

Download XYplorer

XYplorer là ứng dụng phần mềm đa chức năng tương tự như Windows Explorer, cho phép người sử dụng chuyển hướng các thư mục ổ đĩa…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com