quản lý phân vùng

DiskGenius

Download DiskGenius

DiskGenius sẽ giúp bạn khôi phục các file đã bị xóa, mất mà không có lý do, phân vùng bị tái format, lỗi hệ thống, virus tấn công, lỗi phân vùng,…


Paragon Hard Disk Manager Professional

Download Paragon Hard Disk Manager Professional

Paragon Hard Disk Manager Professional là ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp mọi thứ cần thiết để dễ dàng quản lý đĩa cứng và hệ thống máy tính của mình.

  • Windows
  • 63.51 MB
  • 2.601
  • 10.1.25.294

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com