sửa lỗi Font

FontDoctor for Windows

Download FontDoctor for Windows

FontDoctor for Windows sinh ra để cứu lấy các font chữ do chính bạn thiết kế ra hoặc sưu tập được mà bạn chẳng may xóa mất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com