tải Dropbox

Dropbox

Download Dropbox

Dropbox là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí theo công nghệ điện toán đám mây,


Dropbox

Download Dropbox

Dropbox là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn mang tất cả các bức ảnh, tài liệu và video tới bất kỳ nơi nào. Bất kỳ tập tin nào mà bạn lưu vào Dropbox đều có thể truy cập thông qua bất cứ máy tính có kết nối Internet nào, thậm chí qua các thiết bị di động như iPhone, iPad.

  • iOS
  • 61.3 MB
  • 2.489
  • 3.9.6

Dropbox

Download Dropbox

Dropbox cho Android là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến hoàn toàn miễn phí ngay trên chính thiết bị Android của bạn. Giờ đây, bạn có thể lưu trữ tất cả file ảnh, tài liệu, video lên Dropbox thật dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com