tải nLite miễn phí

NTLite

Download NTLite

nLite là công cụ dùng để cấu hình và loại bỏ các thành phần trước khi cài đặt Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com