tải Screenshot Snap Free

Screenshot Snap Free

Download Screenshot Snap Free

Ashampoo Snap for Android là một ứng dụng đơn giản dành cho người dùng thiết bị Android, giúp họ ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ ảnh chụp màn hình của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com