tải Tape-a-Talk Voice Recorder

Tape-a-Talk Voice Recorder

Download Tape-a-Talk Voice Recorder

Tape-a-Talk Voice Recorder là một ứng dụng chất lượng ghi âm cao được thiết kế để có thể ghi lại các ghi chú, ghi nhớ bằng giọng nói, âm thanh ngay cả khi màn hình tắt.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 3.021
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com