tải Vietnamese-Korean Dictionary

Vietnamese-Korean Dictionary

Download Vietnamese-Korean Dictionary

Từ điển Việt – Hàn được biên soạn bởi nhà sáng tạo từ điển điện tử được ưa chuộng nhất Việt Nam – Lạc Việt chứa hơn 200.000 mục tra cứu và chuyển ngữ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com