tạo diễn đàn dùng MySQL

IceBB

Download IceBB

IceBB là giải pháp diễn đàn mã nguồn mở, dùng ngôn ngữ PHP và MySQL.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com