thông báo email

PopTray

Download PopTray

PopTray là một chương trình thông báo email nhỏ và nhiều chức năng, có thể nhận biết email mới từ những account dùng chuẩn POP.


Gmail Notifier Pro

Download Gmail Notifier Pro

Gmail Notifier Pro là một ứng dụng Windows có khả năng kiểm tra nhiều tài khoản Gmail cho mail mới và thông báo hiển thị.


Yahoo! Mail Watcher

Download Yahoo! Mail Watcher

Yahoo Mail Watcher là một Firefox add-on hoạt động với vai trò như là 1 người giám sát e-mail của bạn. Nó thông báo cho người sử dụng khi có email mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com