Tor Browser Bundle

Tor Browser Bundle

Download Tor Browser Bundle

Tor Browser Bundle là phần mềm có chức năng ngăn chặn người khác theo dõi kết nối Internet để xem các trang web bạn ghé thăm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com