trình phát đa phương tiện miễn phí

VLC cho Windows 8

Download VLC cho Windows 8

VLC for Windows 8 là phiên bản mới nhất của trình phát đa phương tiện nổi tiếng VLC, được thiết kế riêng cho giao diện Metro của Windows 8.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com