câu chuyện kinh doanh


Apple ‘căng não’ giải quyết khủng hoảng ở tuổi 40

Apple ‘căng não’ giải quyết khủng hoảng ở tuổi 40

  • 11/04/2016 09:04

Sau gần nửa thập kỷ, Apple đã có những thay đổi lớn trong kinh doanh, lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, ủng hộ tái chế và giúp đỡ các hoạt động nghiên cứu khoa học vì cộng đồng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com