Appestry

Cloudcast

Cloudcast

  • 10/08/2015 14:10

Cloudcast for Android cho phép người dùng chơi giải trí trực tuyến từ thiết bị này sang thiết bị khác, từ bất kỳ nơi nào trên hành tinh. Thiết bị này có thể là máy tính bảng của con bạn ở phòng bên cạnh hoặc người yêu đang đi du học nước ngoài. Không giống như Chromecast, Cloudcast không hạn chế mạn wifi và bạn có thể truyền nội dung từ bất kỳ website nào trên thiết bị của mình. Quá trình chuyển qua đám mây được gọi là cloudcast. Thuật ngữ Cloudcast không chỉ đề cập tới dịch vụ hoặc ứng dụng mà nó còn là một quá trình. Kết hợp 2 thiết bị lại với nhau rất đơn giản. Không cần phải đăng ký tài khoản, chỉ cần nhập key từ thiết bị này sang thiết bị khác. Duyệt và phát video trực tuyến trên trình duyệt và cloudcast chúng bằng thiết bị kết hợp từ xa.


Mail Merge Lite

Mail Merge Lite

  • 09/08/2015 11:13

Mail Merge là ứng dụng Android cho phép người dùng gửi email cá nhân hóa và riêng tư tới nhiều người nhận bằng mẫu sẵn có – template email – và dữ liệu người cần gửi. Từng dữ liệu liên lạc được lưu trong các trường thuộc về một nhóm. Những trường này được dùng để tùy biến email template. Khi gửi email, ứng dụng này sẽ kết hợp dữ liệu từ từng liên lạc vào email template để tạo những email cá nhân hóa nhất. Email được gửi trực tiếp từ tài khoản email được thiết lập trong ứng dụng này.


Split Browser Trial

Split Browser Trial

  • 08/08/2015 19:21

Hãy thử tưởng tượng nếu bạn có thể vừa xem video, vừa soạn email cùng lúc ngay trên chiếc máy tính bảng của mình. Hoặc, so sánh 2 trang web đặt cạnh nhau, tạo ghi chú cùng một với trang web. Thực sự, người dùng có thể thực hiện những công việc này, thậm chí còn nhiều hơn thế.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com