Digibooks4All

eLibris eReader

eLibris eReader

  • 08/08/2015 09:05

eLibris eReader là ứng dụng hữu ích để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình đọc các file PDF, EPUB hoặc DRM. Công cụ này sẽ cung cấp những tính năng phụ trợ như cắt lề và khóa vị trí màn hình đặc biệt là với những tài liệu PDF thường khó đọc được trên các thiết bị màn hình nhỏ.


Digibooks4All

Digibooks4All

  • 08/08/2015 01:18

Digibooks4All là ứng dụng hữu hiệu để hỗ trợ bạn đọc sách với định dạng PDF, EPUB và DRM ebooks trong Bookstore. Nó cho phép bạn lựa chọn trong danh sách Bookstores & Publishers từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời đọc tin tức trong thời gian thực và thậm chí cả chọn mua sách. Bạn cũng có thể tìm kiếm sách, thông tin mới nhất và liên hệ trực tiếp với nhà xuất bản để mua sách.


MyeBooks

MyeBooks

  • 08/08/2015 01:17

Myebooks là ứng dụng để hỗ trợ bạn đọc sách với định dạng PDF, EPUB hoặc Adobe DRM ebooks trong Bookstore. Nó cho phép bạn duyệt bộ sưu tập Myebooks với hơn 2700 e-book, đồng thời đọc tin tức trong thời gian thực và thậm chí cả chọn mua sách.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com