DzSoft

Quick Image Resizer

Quick Image Resizer

  • 03/08/2015 09:50

Quick Image Resizer là chương trình rất mạnh mẽ, kỹ thuật dễ dàng thay đổi kích thước ảnh của bạn.


DzSoft PHP Editor

DzSoft PHP Editor

  • 18/07/2015 16:49

DzSoft PHP Editor là một công cụ mạnh và hiệu quả được dùng để viết và chạy thử các trang web bằng PHP & HTML.


DzSoft Perl Editor

DzSoft Perl Editor

  • 18/07/2015 16:45

DzSoft Perl Editor là một công cụ để viết, soạn thảo và gỡ lỗi (debug) ngôn ngữ kịch bản Perl/CGI.


PowerPoint Slide Show Converter

PowerPoint Slide Show Converter

  • 16/07/2015 10:21

PowerPoint Slide Show Converter là phần mềm chuyển đổi PowerPoint. Nó cũng rất hữu dụng bảo vệ trình diễn PowerPoint của bạn khỏi sự biên tập trái phép.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com