FTPGetter

FTPGetter 3 Standard

FTPGetter 3 Standard

  • 29/06/2015 11:00

Chương trình FTPGetter 3 Standard sẽ tự động hóa quá trình truyền thông FTP và SFTP để đưa phương pháp thủ công trở thành lạc hậu


FTPGetter 3 Professional Portable

FTPGetter 3 Professional Portable

  • 29/06/2015 10:54

Chương trình FTPGetter 3 Portable sẽ tự động hóa quá trình truyền thông FTP và SFTP để đưa phương pháp thủ công trở thành lạc hậu.


FTPGetter 3 Professional

FTPGetter 3 Professional

  • 29/06/2015 10:35

Chương trình FTPGetter 3 Professional sẽ tự động hóa quá trình truyền thông FTP và SFTP để đưa phương pháp thủ công trở thành lạc hậu


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com