GalleryApp

TimetableCalendar Free

TimetableCalendar Free

  • 09/08/2015 18:32

Timetable Calendar for Android là ứng dụng rất dễ sử dụng để bạn quản lý thời gian biểu ở trường của con mình hoặc của chính bản thân.


Cute Calendar Family Free

Cute Calendar Family Free

  • 09/08/2015 18:30

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng lịch hiệu quả cho con bạn dù chúng ở độ tuổi nào cũng sử dụng được? Nếu vậy, Cute Calendar Family for Android chính là giải pháp. Ứng dụng lịch này không chỉ hiệu quả mà còn có thể sử dụng ở nhiều trường hợp. Người dùng có thể tạo profile với số lượng không hạn chế, sau đó hiển thị chúng riêng biệt. Một dùng để làm lịch, một dùng cho con bạn và một dùng cho công việc. Bạn có thể sử dụng lịch riêng biệt cho từng profile đã tạo. Cute Calendar Family rất đơn giản và có những chức năng tuyệt vời.


HealthLog Free

HealthLog Free

  • 09/08/2015 16:21

Health Log for Android là ứng dụng sẽ giúp bạn theo dõi dữ liệu sức khỏe hàng ngày, dữ liệu tập thể dục cũng như theo dõi quá trình chăm sóc sức khỏe cá nhân. Người dùng có thể theo dõi cân nặng, tập thể dục và điều kiện sức khỏe với mục đích duy trì sức khỏe chỉ với một ứng dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com