Hoang Trung

Vua Choi Bai

Vua Choi Bai

  • 29/07/2015 11:33

VUA CHƠI BÀI – GAME BÀI ONLINE HAY NHẤT VIỆT NAM!


SAO OTP

SAO OTP

  • 29/07/2015 01:44

Mã xác thực OTP (One Time Password) là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện tính năng bảo mật đăng nhập tài khoản và thanh toán trực tuyến trên hệ thống.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com