Horizon Video Technologies Inc.

Horizon Camera

Horizon Camera

  • 10/08/2015 23:18

Horizon là ứng dụng quay camera hoàn hảo cho điện thoại hệ điều hành Android. Nó cho phép bạn ghi lại video và luôn cố định nó cho dù bạn cầm máy như thế nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com