iSpring Solutions

Free QuizMaker

Free QuizMaker

  • 25/07/2015 09:22

Free QuizMaker là một giải pháp lý tưởng để tạo ra bảng khảo sát, đầy đủ tính năng tiện dùng để tạo ra câu trắc nghiệm dễ dàng và tải trực tiếp lên mạng.


iSpring QuizMaker

iSpring QuizMaker

  • 25/07/2015 09:16

iSpring QuizMaker là một giải pháp hữu hiệu cho những ai muốn tạo bảng khảo sát, bài kiểm tra hoặc câu hỏi trắc nghiệm một cách chuyên nghiệp.


iSpring Suite

iSpring Suite

  • 25/07/2015 09:02

iSpring Suite 7 là bộ công cụ tiên tiến cho phép người sử dụng phát triển nội dung e-Learning đầy ấn tượng mà không cần có kỹ năng lập trình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com