Xodo Technologies Inc.

Xodo PDF Reader & Editor

Xodo PDF Reader & Editor

  • 09/08/2015 13:42

Xodo cho Android là chương trình xem và chỉnh sửa tệp PDF đa nền tảng hoàn toàn miễn phí.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com