download FaceTheme

FaceTheme

Download FaceTheme

FaceTheme là mạng xã hội ảnh được phát triển bởi Egame – “cha đẻ” của ứng dụng eTheme Launcher. Đây là một mạng xã hội chia sẻ ảnh, thư viện ảnh trực tuyến với rất nhiều tính năng thú vị, đặc biệt còn cho phép người dùng tạo, chia sẻ và tải mọi hình nền chất lượng về máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com