download Family Locator em Tracker

Family Locator em Tracker

Download Family Locator em Tracker

Bị mất điện thoại quả thật là điều không tốt chút nào. Nhưng với Phone Locator, bạn có thể tìm thấy điện thoại của mình bằng cách xem và theo dõi vị trí của điện thoại bị mất thông qua Google Maps, thậm chí GPS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com