download Video Caller Id

Video Caller Id

Download Video Caller Id

Video Caller ID cho phép bạn thiết lập file video bất kỳ làm ảnh đại diện cho ID người gọi khi họ gọi đến điện thoại Android của bạn. Đặc biệt là ứng dụng sẽ phát video đó khi họ gọi đến kèm với âm thanh của file nhưng nếu muốn bạn có thể tắt âm thanh của file video.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 3.567
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com