Easy Drawing for Kids cho android

Easy Drawing for Kids

Download Easy Drawing for Kids

Easy Drawing là ứng dụng bé tập tô màu rất đơn giản, dễ sử dụng và đặc biệt phù hợp với các bé dưới 10 tuổi. Trò chơi này sở hữu bộ sưu tập bút chì màu đa dạng và nhiều hình ảnh mẫu để bé thỏa sức sáng tạo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com