Fingerprint AppLock (Real) cho android

Fingerprint AppLock (Real)

Download Fingerprint AppLock (Real)

Fingerprint AppLock for Android là ứng dụng bảo mật điện thoại bằng dấu vân tay rất thú vị, cho phép người dùng tăng tính cá nhân hóa cho “dế” Android của mình một cách rất đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com