HealthLog Free cho android

HealthLog Free

Download HealthLog Free

Health Log for Android là ứng dụng sẽ giúp bạn theo dõi dữ liệu sức khỏe hàng ngày, dữ liệu tập thể dục cũng như theo dõi quá trình chăm sóc sức khỏe cá nhân. Người dùng có thể theo dõi cân nặng, tập thể dục và điều kiện sức khỏe với mục đích duy trì sức khỏe chỉ với một ứng dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com