kiểm tra trình độ tiếng Anh

WordBanker

Download WordBanker

WordBanker có chức năng kiểm tra trình độ anh ngữ của người dùng bằng các câu hỏi và bài test sau đó đưa ra nhận xét về trình độ của người dùng.


Free GMAT Practice Test

Download Free GMAT Practice Test

Free GMAT Practice Test mang đến cho người dùng trải nghiệm như một kì thi thực sự. Bạn có thể rèn luyện kiến thức và chuẩn bị tinh thần một cách tốt hơn.


Free TOEFL Practice Test

Download Free TOEFL Practice Test

Free TOEFL Practice Test là một ứng dụng xây dựng mô hình một kì thi TOEFL giúp người dùng kiểm tra trình độ tiếng Anh và rèn luyện cho kì thi tiếng Anh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com