Love and be loved. Selfies. cho android

Love and be loved. Selfies.

Download Love and be loved. Selfies.

Bliss Camera photo editor, effects & frames là công cụ miễn phí, đơn giản để tạo và chia sẻ các bức ảnh đẹp có thể khiến bạn bè và người thân trong gia đình bạn ngạc nhiên. Đây là ứng dụng miễn phí, bao gồm: thư viện ảnh android, camera tiên tiến, chỉnh sửa ảnh chân dung, đăng tải ảnh Facebook, feed ảnh cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com