luyện thi tiếng Anh

WordBanker

Download WordBanker

WordBanker có chức năng kiểm tra trình độ anh ngữ của người dùng bằng các câu hỏi và bài test sau đó đưa ra nhận xét về trình độ của người dùng.


Vocabulary Wizard

Download Vocabulary Wizard

Vocabulary Wizard là phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh tiện ích, chuyên nghiệp trên Windows PC.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com